За контакти

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цветоразделяне | Avraam Papanikolaou & Co

 
Софтуер за цветоразделяне от висок клас ни помага ръчно да отделим Вашата изработка screen by screen, като щателно взимаме под внимание всички области на дизайна и методи на печатане.

Всеки ситопечатар е уникален и такова трябва да бъде цветоразделянето, което произвеждаме за Вас!

Най-напред преценяваме всяка изработка индивидуално , за да определим коя технология на цветоразделяне ще работи най-добре за изображението, взимайки под внимание неговите цветови специфики и субстрата, върху който ще бъде отпечатан.

Например обикновен дизайн ще бъде отделен с spot colors, докато за висок клас фотографски проект ще се използва симулиран процес.

Видове разделяния:

  • Simulated process
  • Index / square dot
  • True CMYK process
  • Spot colors
  • Vector art

Накрая, ние предоставяме сертифицирано доказателство за цвета, което симулира как крайният печат ще изглежда със CMYK + PMS използвани цветове в отделителния процес и препоръчана печатна поръчка.